Misyon&Vizyon

ÖzGörev - Misyon

Profesyonel imalat mükemmelliği ve verimlilik esaslı olarak ;

İmalat endüstrisi değer akışında, tecrübesi ile tedarik zincirinin vazgeçilmez bir parçası olarak kurumsallaşmak.


Uzgörü - Vizyon

İmalat mükemmelliğini, tecrübe, öğrenilmiş dersler ile sürdürülebilir kılmak.

Yalın felsefe yaklaşımı ile, değer akış zincirinde verimliliği sürdürülebilir kılmak.

Nitelik düzeyi, mesleki yeterlilik ile kanıtlanmış ekibin gelişimini sürdürülebilir kılmak.

Ürün güvenliği ve garanti etme uygulamalarını sürdürülebilir kılmak.


Politikalarımız

Toplam kalite yönetiminde;

İnsan odaklı yapılanmayı, nitelik ve mesleki yeterlilik ile entegre ederek, imalat mükemmelliği ve verimliliğinin geliştirilmesini sağlamak.

Yalın felsefe ile, endüstri 4.0 ve ötesine odaklanarak, öğrenilmiş derslerin yaygınlaştırılması neticesinde risklerin bertarafını sağlamak.

Dahil olduğumuz tedarik zincirinde sağlanan tüm operasyon ve işlem adımlarında ürün güvenliği uygulamalarını etkili kılmak.

Sürdürülebilir süreç yapılanması etkinliği, etkili iletişim teknikleri, bilişim, gerçek bilgi ve veriye dayalı olarak, anlık olarak izlebilir, ölçülebilir ve hesap verilebilir kılmak.

Ulusal ve uluslararası yayınlanmış etik kurallara riayet ederek, organizasyonel yapılanmamız içindeki bireylerin davranışlarına rehberlik etmek.

Etik yükseltme başlığı altında, hesap verilebilir gerçek bilgi ve verilerin sunulmasını ortak değer kabul etmek.

Hediyeleşme, rüşvet, komisyon, yolsuzluk konularından arınmayı sağlamak.

İntihal / Bilgi hırsızlığını önleme başlığı altında, gerekli atıflar, kaynak gösterme ve uygun izin almadan hareket etmemek.

Başkalarına ait fikir, buluş, ürün mülkiyeti, metot, veri ve bilgileri, kendimize aitmiş gibi sunmamak.

Yanıltma / Tahrif etme ve uygurma başlığı altında, kasıtlı olarak, veri ile elde edilmiş sonuçlar üzerinde değişiklik yapmamak.

Gerçeğe dayalı verileri gizlememek, çarpıtmadan sunmak.

Olmayan veri ve sonuçları varmış gibi sunmamak.

Gizlilik ilkesinin ihlal edilmemesi başlığında; elde edilen bireysel ve kurumsal verileri, yasal zorunluluk olmaksızın, izin alınmadan paylaşılmasına engel olmak.

Organizasyon ağımızdaki bireylerin kimlik ve iletişim bilgilerini gizli tutmak.

Gönüllü katılım ilkesinin ihlal edilmemesi başlığı altında, bireysel ve gurup araştırma ve geliştirme çalışmalarına katılımında zorlamamak.

PMP Otomotiv Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 'nde

Organizasyonel yapılanmasında yer alan tüm bireyler ve çalışanlar, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamını oluşturmak ve korumak konusundaki bilince sahiptir.

Bu bilinç ve farkındalık ile, çalışma sahamızda yapılan tüm iş adımlarında, ramak kala olayları ve risklerini, iş Sağlığı ve güvenliği açısından araştırarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

Çalışanlarımızı, iş ekipmanlarımızı ve çalışma ortamını etkileyebilecek kayıpları engellemek.

İş kazalarının "0-Sıfır" a indirilmesi için tehlike ve risklerin kontrol altında tutulmasında, ortak akıl ile hareket etmek.

Bu politik yaklaşıma ulaşabilmek amacı ile;

Konulmuş ulusal ve uluslararası yasal ve müşteri şartlarına uyumluluğu garanti edilmesini sağlamak

İş kazalarının etkilerini ve meslek hastalıklarına maruz kalmayı önlenmesini sağlamak

Çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde farkındalığın arttırılmasını sağlamak

Güvenli iş ortamının sürdürülebilmesi için eğitim uygulamalarını çeşitlendirilmesini sağlamak

İş yerimizde sınırlı süreli çalışan, ziyaretçilerin konulmuş kurallara uymalarını sağlamak

Güvenli ve ergonomik çalışma koşulları ile üretimin etkinliğini ve verimliliğini sağlamak

İş kolaylaştırma yöntemlerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak

Temel odak noktalarımızdır.

PMP Otomotiv Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Olarak;

Ulusal ve uluslar arası sürdürülebilir, güncelemeye açık,

Yasal ve ELV direktiflerine ifade edilen, atık oluşumu ile çevreye zararlı etkileri bulunan, kullanımı kısıtlı ve yasaklı malzemelerin denetimini, yerinde ayrıştırılmasını, geri dönüştürülmesi ve bertarafı, konusunda belirlenmiş Çevre Boyutlarına uyacağımızı garanti ederiz.

Buna bağlı olarak,

Her türlü kirlenme ve etkilerinin en aza indirilmesi,doğal kaynakların verimli kullanılması, rutin çalışma ortamı koşullarında emisyon değerlerinin azaltılması, çevreye duyarlı, çevre dostu ürünlerin tedariğinin sağlanması, çevre kazaları ile alakalı sorunu kaynağında çözerek, çalışanların çevre bilincinin arttırılması, atıkların azaltılması ve çevreye olan etkilerini sıfıra indirecek metotların geliştirilmesi temel odak noktalarımızdır.

PMP Otomotiv Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Olarak;

Organizasyon bilgi varlıkları envanterine yönelik riskleri, kabul edilebilir, işlenebilir, hesap verilebilir ve gizlilik koşullarına uyumlu olarak tutmak

İşletilen faaliyetler, kurum süreçleri ve buna bağlı olatak oluşan bilgi varlıklarının risk değerlendirmelerinin sürdürülebilir olarak yönetilmesini sağlamak

Bilgi varlıklarını iç / dış, kasıtlı / kasıtsız tehditlere karşı korumak

Elde edilen, Sağlanan bilgileri yetkisiz erişimlerden korumak

Bilginin, Kuruma Özel, Kişiye Özel, Paydaşlara Özel olarak gizliliğini sağlamak

Bilginin bütünlüğünü korumak, eksik bilgi ile işlem yapmayı geçersiz kılmak

İş süreçleri, faaliyetler ve gerekli hallerde, her an bilgiye erişimi mümkün kılmak

Ulusal, Uluslararası yasal yükümlülük ve sözleşmeden doğan hukuki ve gizliği yerine getirmek

İş sürekliliği planlaması, iyileştirilmesini sürdürebilir kılmak

Çalışanlar, tedarikçiler ve ziyaretçilerin bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak

Bilgi güvenliği ihlalleri ve şüpheli durumların değerlendirilmesini sağlamak

Bu şartlara bağlı kalarak; bilgisayar kullanımı, yedekleme, elektronik posta, internet, mobil cihaz kullanımlarındaki belirlenen yönetim sistemi hususlarına uyumu garanti etmek.